Monor Katolikus Templom 2010

Üdvözöljük a Monori
Katolikus Plébánia weboldalán!

 

HIRDETÉS

2017. november 12. évközi 32. vasárnap

 

Hétfő: 10.00: Baba-mama kör, 18.00: Csendes szentség-imádás, 18.30: Biblia óra és Haladó katekumen csoport.


Kedd: 16.30: Mária Légió, Ifjúsági hittan. 19.00:Igekör.


Péntek: Délután gyermekfoglalkozások, 18.45: bérmálkozási felkészítő és ifjúsági hittan.


Szombat: 2015 óta november 15-e, Bethlen Gábor születésnapja, a Magyar Szórvány Napja.
Ez egy olyan tematikus nap, amely a határon túli szórvány magyarság különleges helyzetével foglalkozik. Ehhez a naphoz kapcsolódóan a monori református eklézsiák, a monori Bethlen Gábor Erdélyi Körrel közösen, 2017. november 18-án, szombaton, délután 5 órától egy nagyszabású "gálaestet" rendeznek a monori Vigadó dísztermében, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.

 

A rendezvény igei keretbe foglalt két részből áll. Az első rész egy versekkel, beszédekkel, népzenével tarkított kulturális műsorfolyam, a második rész pedig egy tapasztalatcserén alapuló fórumbeszélgetés, határon túli megszólalókkal. Külön kiemelném közülük a nagybecskereki születésű Schön Györgyöt, aki a katolikus Háló Egyesület vezetőségi tagja.

 

A rendezvény szeretetvendégséggel zárul.

 

A rendezvényre a belépés díjtalan.


Vasárnap: Betegek szentségének közösségi kiszolgáltatása szentmise keretében: 8.00: Telep, 9.30: Nagytemplom, 11.00: Monorierdő. November 26. 16.00: Vasad. A betegek szentségét csak a megszentelő kegyelem állapotában szabad felvenni, ezért szentgyónással készüljenek rá az idős és beteg testvérek!

 

Jövő vasárnapi szentmiséken a Karitász javára gyűjtünk!

 

Tisztelettel kérjük a kedves testvéreket, hogy aki a 2017.-évi Önkéntes Egyházi Hozzájárulását (köznyelven: Egyházadót) még nem rendezte legyen szíves év végéig megtenni: A Magyar Püspöki Kar által javasolt mértéke a hozzájárulásnak a jövedelem 1%-a. Egyházközségünk élete a testvérek anyagi támogatása nélkül megoldhatatlan. Köszönjük a testvérek eddigi nagylelkűségét!

 

Szentmisék:

 

Vasárnap: 8.00:       + Studenc János      9.30: Pro populo  11.00:              17.00:              18.00:

 

Hétfő:

 

Kedd:

 

Szerda: 7.00:

 

Csütörtök: 7.00:

 

Péntek:18.00:

 

Szombat: 18.00: +Attiláért és Erzsébetért

 

 

 

 

 

Megjelent a Lelkipásztori Levél szeptemberi száma:

 

Ide kattintva olvasható az újság

 

 

 ***

Megújult Ifjúsági és közösségi pont a monori plébánián
 

A 2015. évben elnyert 800.000 Ft-os támogatásnak köszönhetően -melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma azon egyházi intézmények számára biztosít, akik plébániájuk vagy templomuk felújítására nyújtanak be sikeresen pályázatot az Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Osztálya felé – megújult a monori plébánia-épület díszterme. 

Bővebben....

 

Új hangosítási rendszer

 

Egyházközségünk 2016-ban sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett támogatásra ( EGYH-KCP-16 ). Az elnyert  450.000.- ft.-ból vásároltunk egy hangtechnikai rendszert, amely tartalmaz 2 db  hangfalat, 1 db keverő pultot és 1 db felvevő-lejátszó készüléket.

 Bővebben...


Kápolna épülése
12 órás kosár 2013
2009 keresztút
2013 Farsang
12 órás kosár 2013
A régi Bokros kápolnánál úrnapi körnapi körmenet
2012 nyitott templomok éjszakája
2012 Kékestető
Zenés diákmisék minden hónap első vasárnapján a monori nagytemplomban.


2017 Szent László éve


 


Bővebben...

 

Turner Ferenc ALapítvány


Napi evangélium

 

Magyar  Kurír Katolikus hírportál

 

 

Tekintse meg miserendünket >> vagy jöjjön el programjainkra Programok megtekintése >>

Római katolikus közösség vagyunk. Életünket szeretnénk az Evangélium szellemében alakítani. Szívesen megosztjuk másokkal mindazt az örömet, fényt és reményt, amit hitünkből kaptunk és nap mint nap kapunk. Szeretnénk befogadó közösség lenni, amelyik minden kereső ember előtt nyitva áll.


Monoron legkorábban 1401-ből van írásos emlék templomépületről. Ekkor a település mai központjában Szent György tiszteletére szentelt templom állt. A mai templom elődjének alapkövét 1757-ben helyezték el. A kisméretű templom néhány évtized alatt szűknek bizonyult a hívek számára, ezért 1800-ban lerakták a ma is álló templom alapkövét, és 1806-ban Nagyboldogasszony tiszteletére fel is szentelték.


1937-ben a város növekedése miatt a monori Telepen épült egy kis templom Jézus szíve tiszteletére. 1987-ben Monorierdőn épült kápolna. Szent József a védőszentje. 2006-ban Vasadon épült kápolna, melynek védőszentje korunk szentje: Charles de Foucauld. 


A négy templomban hat vasárnapi szentmise van (beleszámítva az előesti misét is), melyeken körülbelül négyszáz hívő vesz részt. A minden vasárnap templomba járókon kívül még sok hívővel van kapcsolatunk. (Temetések, esküvők, keresztelők kapcsán)


Örülünk annak, hogy plébániai közösségünkben minden korosztály megtalálható és otthon érzi magát, a kisgyermekektől az ovisokon át az iskolásokig, gimnazistákig. Jól működő ifjúsági és fiatal felnőtt csoportunk van. A Házas csoport és Baba-mama közösség mellett a Katekumen csoportban, az Igekörben, Bibliaórán, Mária Légióban, Szentségimádó közösségben tudunk elmélyülni hitünkben. A hittanos szülők is rendszeresen találkoznak. Az énekesek is találnak maguknak énekkart, akár gyerekek, akár fiatalok, akár felnőttek. Fontosnak tartjuk a karitászt, a szeretetszolgálatot, ami hitünk lényegéből fakad. Ahogy a főparancs mondja: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! A plébánia közösségéből épül a Máltai Szeretetszolgálat Önkéntes csoportja, és van egy kis Karitász csapatunk is.
A plébánián több megújulási lelkiség is jelen van: a karizmatikus, a fokoláre, a Vinculum Caritatis.
Több mint tíz kisebb közösségben élünk, de arra törekszünk, hogy az egész plébánia egy nagy család legyen, ahol a szeretet a legfontosabb. A nagyobb közösséget összefogó programok: az adventi roráték, a farsangi összejövetel, az augusztus 20-i plébániai közösségi nap, a zarándoklatok, a szilveszteri hálaadó szentségimádás.

 

A monori plébánián szolgálatot teljesítők:


Paszternák Tamás

Plébániai kormányzó

 

Török László állandó diakónus. 1965-ben született Budapesten. Tanári végzettsége van. A Budapesti Kodály Zoltán Kórusiskolában tanít. A Váci Hittudományi Főiskola elvégzése után 2001-ben szentelték diakónussá. 


A plébánia közösségi háza 2003. május 1. óta működik. Előtte a Szent Gellért csapatnak adott otthont. 

Jelen vagyunk a monori általános iskolákban és óvodákban, ahol hitoktatóink heti rendszerességgel tartanak hittanórákat. A katekézist három hitoktató végzi: Urbán Lászlóné, Sándor Otilia és Kéri Zsolt. Akolitusaink: Huszthy Tamás, Fazakas Zsolt, Kazi Szabolcs, Bukai Tibor és Heckenast Kornél.

A plébániának temetője is van, mely a Bajcsy-Zsilinszky utcában található. A temető szent hely, mert Isten gyermekeinek megszentelt teste számára pihenőhelyül szolgál. A temetőben van egy felszentelt kápolna, ahonnan temetni is szoktunk.

Az Egyház nem egy épület, hanem egy "élő kövekből" épült Lelki templom, közösség. Mindannyian részesei lehetünk, hogy szebb legyen. Rajtunk múlik, milyen lesz a 3. évezred egyháza. Kérjük, kapcsolódjon be programjainkba.

 

All Copy Right 2017 - Monor Katolikus Plébánia

Monor Katolikus Plébánia

A weboldalt készítette: Bernula Ádám