Monor Katolikus Templom 2010

Üdvözöljük a Monori
Katolikus Plébánia weboldalán!

       HIRDETÉSEINK   

 

6. Virágvasárnap - Nagyhét

Szent 40 napunkban megpróbáltuk követni Ferenc pápa iránymutatását. Eszerint „amit kifejezésre szeretnék juttatni, annak programszerű jelentősége van. Remélem, hogy minden közösség gondoskodik arról, hogy igénybe vegye a szükséges eszközöket ahhoz, hogy előbbre jussunk egy lelkipásztori ésmissziós megtérés útján.” (20) Minden korábban jó struktúra, és minden elkötelezett hívő vagy lelkipásztor is szüntelen megújulásra szorul (26).

Nagyhét a szent 40 nap „beteljesülése”. Éljük meg e napok titkait küldetésünk fényében. – Jézust szenved és meghal megváltásomért, és azért, hogy én tüzének továbbadójává váljak. Ő itt hagyja nekünk a megújulás szentségét, majd saját testét-vérét erősítésül – hogy Ő mindig megújultan élhessen bennünk; s hogy mi másokat is részesíteni tudjunk (és vágyjunk) az Ő életében.

Kérjük Jézust, hogy Ferenc pápa buzdítását követő nagyböjti gyakorlataink valóban egész életünk megújulását, új programjává legyenek. Szeretnék megújult módon kilépni félénkségemből, hogy Krisztus halálának és feltámadásának – örömhírének – hirdetője legyek!

Elhatározás: minden nap elmélkedjünk e titkokról. Lépjük át korlátinkat, és konkrét tettekkel (szolgálattal, mosollyal, odafigyeléssel) építsük a szeretetet családunkban, és közösségünkben a sok közös liturgikus találkozáson.

 

 

Programjaink:

 

Nagyböjt péntekein keresztúti ájtatosságot imádkozunk templomainkban

Nagyböjti lelkigyakorlat: ápr.11-12. 18.00  Vezeti: Paszternák Tamás

Virágvasárnap: 9.30-kor énekelt passió a nagytemplomban 18.00-kor gyermek passió (8.00:Telepen, 11.00: Monorierdőn, 17.00: Vasadon:  passió)

Nagycsütörtök: 10.00: Vácon krizmaszentelési szentmise, 18.00: Monor, Monorierdő: utolsó vacsorai szentmise, virrasztás..

Nagypéntek: 9.00: gyermek keresztút a Strázsahegyen. 15.00: keresztút a temetőben  18.00: Monor , Monorierdő, Vasad: Nagypénteki liturgia (csonka mise)

Nagyszombat: 9.00-től szentsír látogattás, elsőáldozók gyónása. 15.00: Vasadon virrasztás, 18.00: Monorirdőn. ünnepi mise, 19.30: Monoron feltámadási szertartás, körmenet

Húsvétvasárnap: 4.30-tól Öröm útja. Húsvéti ünnepi mise: 8.00: Telep 9.30:Nagytemplom, 11.00: Monorirdő, 17.00: Vasad, 18.00: Nagytemplom

Húsvéthétfő: szentmisék: 8.00, 9.30, 11.00


 

Kedves Szülők!


Isten rátok bízta gyermekeitek nevelését. Őszintén kívánjátok, hogy boldogok legyenek. Ehhez pedig nemcsak a fizikai jólét, nemcsak a tudományok és művészetek ismerete és a sport szeretete tartozik hozzá, hanem – és főként – az is, hogy megtalálják helyüket a világban és Istennel minél szorosabb kapcsolatba kerüljenek. Ennek egyik eszköze az iskolai hitoktatás. Ne felejtsük el azonban, hogy egyedül az iskolai hittanra való beíratás még nem elegendő a teljes vallásos neveléshez. Szükség van a családban végzett közös imádságra. Fontos, hogy lehetőleg közösen vegyen részt a család a vasárnapi szentmisén és a gyermekek időben felkészüljenek az első gyónásra, az elsőáldozásra és a bérmálásra is. A Szentlélek segítségét kérjük mindnyájatok számára, hogy a hitoktatás új lehetősége valóban a katolikus nevelés és a keresztény élet megújulására szolgáljon.

Bátorítsuk a szülőket, hogy éljenek a lehetőséggel, és kérjék mielőbb a katolikus hit- és erkölcstant gyermekeik számára, akik szeptemberben kezdik az 1., 2., 5. vagy 6. osztályt.

 

 Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

 


 


Megalakult a Monori Katolikus Karitasz


(szeretet szervezete) a katolikus egyház védő szárnyai és ellenőrzése alatt. Működésük alapja és célkitűzése a rászorulók megsegítése, támogatása.

Kérjük a hívők segítségét, hogy adakozzanak a templomban elhelyezett karitasz perselybe.

Segítsen, hogy segítshessünk

Telefon: 06-30/737-30-27 
Monori harangszó a Kossuth Rádióban

  

A Monori Nagyboldogasszony Főplébánia  templom harangja a hozzá kapcsolódó bemutatással együtt 2014. április 21-én, Húsvéthétfőn kerül adásba  11:56-tól a Kossuth Rádióban. Ismétlés: 2014. május 9-én pénteken 11:56-tól.

További képek ide kattintva megtekinthetők


 

 

  

 

2012 nyitott templomok éjszakája
Gombai zarándoklat 2013
Elsőáldozás 2013
2013 Farsang
Pápai nuncius látogatása 2013.05.12.
Pápai nuncius látogatása 2013.05.12.
12 órás kosár 2013
2010 betlehemes
2013 Farsang
2013. június 2.
Diákmisék rendszeresen!
Zenés diákmisék minden hónap első vasárnapján a monori nagytemplomba.
Hit éve 2012 / 2013!

Hiszek Uram,
erősítsd bennünk a hitet!
Várunk sok szeretettel:
Tekintse meg miserendünket >> vagy jöjjön el programjainkra Programok megtekintése >>

Római katolikus közösség vagyunk. Életünket szeretnénk az Evangélium szellemében alakítani. Szívesen megosztjuk másokkal mindazt az örömet, fényt és reményt, amit hitünkből kaptunk és nap mint nap kapunk. Szeretnénk befogadó közösség lenni, amelyik minden kereső ember előtt nyitva áll.


Monoron legkorábban 1401-ből van írásos emlék templomépületről. Ekkor a település mai központjában Szent György tiszteletére szentelt templom állt. A mai templom elődjének alapkövét 1757-ben helyezték el. A kisméretű templom néhány évtized alatt szűknek bizonyult a hívek számára, ezért 1800-ban lerakták a ma is álló templom alapkövét, és 1806-ban Nagyboldogasszony tiszteletére fel is szentelték.


1937-ben a város növekedése miatt a monori Telepen épült egy kis templom Jézus szíve tiszteletére. 1987-ben Monorierdőn épült kápolna. Szent József a védőszentje. 2006-ban Vasadon épült kápolna, melynek védőszentje korunk szentje: Charles de Foucauld. 


A négy templomban hat vasárnapi szentmise van (beleszámítva az előesti misét is), melyeken körülbelül négyszáz hívő vesz részt. A minden vasárnap templomba járókon kívül még sok hívővel van kapcsolatunk. (Temetések, esküvők, keresztelők kapcsán)


Örülünk annak, hogy plébániai közösségünkben minden korosztály megtalálható és otthon érzi magát, a kisgyermekektől az ovisokon át az iskolásokig, gimnazistákig. Jól működő ifjúsági és fiatal felnőtt csoportunk van. A Házas csoport és Baba-mama közösség mellett a Katekumen csoportban, az Igekörben, Bibliaórán, Mária Légióban, Szentségimádó közösségben tudunk elmélyülni hitünkben. A hittanos szülők is rendszeresen találkoznak. Az énekesek is találnak maguknak énekkart, akár gyerekek, akár fiatalok, akár felnőttek. Fontosnak tartjuk a karitászt, a szeretetszolgálatot, ami hitünk lényegéből fakad. Ahogy a főparancs mondja: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! A plébánia közösségéből épül a Máltai Szeretetszolgálat Önkéntes csoportja, és van egy kis Karitász csapatunk is.
A plébánián több megújulási lelkiség is jelen van: a karizmatikus, a fokoláre, a Vinculum Caritatis.
Több mint tíz kisebb közösségben élünk, de arra törekszünk, hogy az egész plébánia egy nagy család legyen, ahol a szeretet a legfontosabb. A nagyobb közösséget összefogó programok: az adventi roráték, a farsangi összejövetel, az augusztus 20-i plébániai közösségi nap, a zarándoklatok, a szilveszteri hálaadó szentségimádás.


A monori plébánián szolgálatot teljesítők:


Dr. Csáki Tibor plébános 1956-ban született Kiskunfélegyházán. 1986-ban szentelték pappá. 
Papi jelmondata: 

"Ti keressétek elsősorban Isten országát és annak igazságát, a többit mind megkapjátok." (Mt. 6,33) A plébániai munkája mellett egyházmegyei megbízása: pasztorális munkacsoport tagja, valamint a Sapientia Hittudományi Főiskolán lelkipásztori teológiát tanít. 2001 óta plébános Monoron. 


Török László állandó diakónus. 1965-ben született Budapesten. Tanári végzettsége van. A Budapesti Kodály Zoltán Kórusiskolában tanít. A Váci Hittudományi Főiskola elvégzése után 2001-ben szentelték diakónussá. 


A plébánia közösségi háza 2003. május 1. óta működik. Előtte a Szent Gellért csapatnak adott otthont. 

Jelen vagyunk a monori általános iskolákban és óvodákban, ahol hitoktatóink heti rendszerességgel tartanak hittanórákat. A katekézist két hitoktató végzi: Urbán Lászlóné és Kéri Zsolt. Akolitusaink: Huszthy Tamás, Fazakas Zsolt, Kazi Szabolcs, Bukai Tibor és Heckenast Kornél.

A plébániának temetője is van, mely a Bajcsy-Zsilinszky utcában található. A temető szent hely, mert Isten gyermekeinek megszentelt teste számára pihenőhelyül szolgál. A temetőben van egy felszentelt kápolna, ahonnan temetni is szoktunk.

Az Egyház nem egy épület, hanem egy "élő kövekből" épült Lelki templom, közösség. Mindannyian részesei lehetünk, hogy szebb legyen. Rajtunk múlik, milyen lesz a 3. évezred egyháza. Kérjük, kapcsolódjon be programjainkba.

All Copy Right 2014 - Monor Katolikus Plébánia

Monor Katolikus Plébánia

A weboldalt készítette: Bernula Ádám